Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 14 2015

13:44
4382 b4fa
13:43
4383 9af1
13:43
4384 7318
13:41
Widzę martwych ludzi i żywe wspomnienia, mokre oczy i życie w płomieniach.
13:40
4385 d3c6
Reposted bymoodnight moodnight
13:40
4386 631a
13:40
4387 8d1a 500
Reposted byHanJiMunRybciaaa
13:38
4389 bca0 500
13:38
4390 183b
13:38
13:37
4392 8dcd 500
13:37
4393 8969
Reposted bylottibluebell lottibluebell
13:37
4394 cda5
13:36
Gdzie są ci co obiecywali być zawsze?
13:36
Omijasz mnie wręcz idealnie.
Reposted bylottibluebelljethra
13:35
4395 d949

June 10 2015

19:35
8508 a92f
Reposted byiamopheliakatastrofogosieniaszyderamaddreamershitsuriMyBlackWingsAnnjumatuss

June 09 2015

21:10

Patrząc w niebo mrugam na Ciebie,
Uśmiecham się do samego siebie,
Z góry spada nieustraszona gwiazda,
Na palcach liczę cudy, raz, dwa.

Sieroty wzrok w ciszy się rozprzestrzenia,
Ugodzenie mieczem to brak sumienia,
Wilgotna natura nam skrzydła odczepia,
Pod rękawem bagno, niczym tandeta.

Czuwaj i przy mnie, i ratuj radość,
Istnienie ludzkie wyłuskaj młodość,
Opleć swym ciepłem i swoim trudem,
Niech nikt nie stanie do siebie murem.

Tako mówi zdrajca, winny ziarna zła,
W kąciku rdza, a na świecie plaga, 
Nierozsądne istoty dochodzą do władzy, 
Wyłożyli kpinę po prostu na tacy.

— Maks Wilczur "Świat nie dla duszy" from Facebook
21:08

I teraz tak sądzę, że ktoś nie docenia,
Siebie, swych myśli, swojego istnienia,
Wierzysz w trudne do zmiany świata założenia,
A pod nogami wysypisko masz cierpienia.

Gdy raz otrują Ciebie krwiożerczym jadem,
Nie zobaczysz niczego, ni gwiazd na niebie,
Nie spleciesz mądrości uczestnicząc w pogrzebie
Własnym, a jakże! Zło nabija się zewsząd gradem!

— Maks Wilczur "Świat nie dla duszy" from Facebook
Reposted byTewiballantinesarancionewarkocz

June 07 2015

12:00
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl