Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2015

18:20
I’ve lived too long with pain. I won’t know who I am without it.
Reposted byarancionedestructive-hopeless

June 14 2015

21:10
4370 53ad 500
Reposted bylottibluebell lottibluebell
21:09
4371 b8ea
21:06
4372 8023
Reposted bylottibluebell lottibluebell
21:06
Nauczyłem się, że ludzie odchodzą. Nawet jeśli obiecali tysiące razy, że tego nie zrobią.
— (via e-m-p-a-t-i-e)
21:05
4373 56f6
21:05
4374 935e
21:04
4375 d10a
21:02
4376 24f8

Ale już nie czekam, mam wyjebane

Reposted bylottibluebell lottibluebell
21:00
Wątpię w Ciebie, czasem już myślę, że odejdziesz.
Że nie wytrzymasz mnie za to kim jestem.
Reposted bylottibluebell lottibluebell
21:00
Chcę tylko osiągnąć coś, co się będzie liczyło. Być kimś, kto się liczy. Mieć jakieś znaczenie.
21:00
Co to szczęście? Powiedz mi gdzie go szukać?
Chyba byłem już wszędzie. Gdzie jeszcze mam zapukać?
20:59
4377 b792 500
Reposted bylottibluebell lottibluebell
20:59
13:51
4379 300d
Reposted byventrose ventrose
13:51
4380 6156 500
13:48
4381 07a8 500
Reposted byHanJiMunsanczokaj-zerka
13:48
Czasami trzeba odejść, nawet jeśli się tego nie chce
13:47
Zastanawiałem się, czy Ty chociaż przez jedną, jedyną sekundę zatęskniłaś za moją obecnością, za moimi żartami czy dziwnymi pomysłami. Czy przez tą jedną sekundę poczułaś tęsknotę za mną i powiedziałaś szeptem “cholera, brakuje mi go”
Reposted bylottibluebell lottibluebell
13:45

napisałbym do ciebie ale nie mam zadnego pretekstu, chyba tylko ten ze cie nienawidzę

Reposted bylottibluebell lottibluebell
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl