Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2017

18:53
18:53
Lubię piękne głosy i smutne dźwięki.. to mnie najbardziej pociąga w muzyce.
— Katarzyna Nosowska
18:53
18:53
"Jesteś pewien, że nie podcinasz jej skrzydeł, zamiast pomóc jej znów nauczyć się latać?"
— Anne Bishop – "Serce Kaeleer"
18:52
1006 5784 500
18:47

Wiem tylko, że jednego dnia czuję się dobrze, życie jest słodkie i niczego mi nie potrzeba, a następnego rwę się do ucieczki, nie mogę znaleźć dla siebie miejsca i znowu się pogrążam.

— Paula Hawkins
18:47
18:47
Wiesz co? Nigdy nie zdawałam sobie sprawy, jak kurewsko wyczerpujące jest znać Ciebie
— SKINS
Reposted fromwhaaaat whaaaat viaoversensitive oversensitive
18:44

June 21 2015

18:20
I’ve lived too long with pain. I won’t know who I am without it.
Reposted byarancionedestructive-hopelessthe-impossible-girl

June 14 2015

21:10
4370 53ad 500
Reposted bylottibluebell lottibluebell
21:09
21:06
4372 8023
Reposted bylottibluebell lottibluebell
21:06
Nauczyłem się, że ludzie odchodzą. Nawet jeśli obiecali tysiące razy, że tego nie zrobią.
— (via e-m-p-a-t-i-e)
Reposted bypersona-non-gratathe-impossible-girlzwyklajakzawszeiambassDzessiknaturalginger2708vanitasvanitatumcannellleyveeesmokingtimeazazelhoudacannelllefakkeerusalkadmiralwaflova
21:05
4373 56f6
Reposted bypersona-non-gratathe-impossible-girlzwyklajakzawszebrakperspektywDzessikolczimusial
21:05
4374 935e
21:04
4375 d10a
21:02
4376 24f8

Ale już nie czekam, mam wyjebane

Reposted bylottibluebell lottibluebell
21:00
Wątpię w Ciebie, czasem już myślę, że odejdziesz.
Że nie wytrzymasz mnie za to kim jestem.
Reposted bylottibluebell lottibluebell
21:00
Chcę tylko osiągnąć coś, co się będzie liczyło. Być kimś, kto się liczy. Mieć jakieś znaczenie.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl