Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 15 2017

08:52
Po­tem, przez następne miesiące wy­dawało mi się, że żyję za karę. Niena­widziłam po­ranków. Przy­pomi­nały mi, że noc ma swój ko­niec i trze­ba zno­wu radzić so­bie z myślami. 
— Janusz Leon Wiśniewski
08:49
Są rzeczy od których nie można uciec, jeśli nawet odejdzie się od nich bardzo daleko.
— Haruki Murakami
Reposted frombadblood badblood viapiehus piehus
08:48
Nie analizujmy, nie interpretujmy. Czujmy.
Reposted frommagicworld magicworld viamodalna modalna
08:47
9147 20dc 500
08:46
Podobno najgorsze, co można czuć, to obojętność. Jeśli człowiek nie tłumi złości, nie przepełnia go radość, zazdrość, ani pożądanie - jest martwy.
— Iga Karst
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viarudaagg rudaagg
08:38
6992 4c81
08:38
Jak możesz ukryć się przed czymś, co jest w tobie?
— Kraina prozaka
08:38
Spotykasz kogoś i nie wiadomo dlaczego, zatrzymujesz się właśnie przy tej osobie, a ona przy tobie. Zawsze warto się zatrzymać. Byłoby cudownie, gdybyśmy zatrzymywali się częściej.
— Jacek Bławut, "Bilans dokumentalisty. Jakim cudem może być człowiek", Kino 10/12
Reposted from1923 1923 viagdziejestola gdziejestola
08:37
Skradziono mi życie. Żyję w mieście, w którym nie chcę żyć. Prowadzę życie, jakiego nie chcę prowadzić. [...] Gdybym miała jasność umysłu, Leonardzie, powiedziałabym ci, że zmagam się sama w głębokich ciemnościach. Tylko ja je znam. Tylko ja mogę zrozumieć swój własny stan.
— Virginia Woolf, "Godziny"
Reposted frometerycznie eterycznie viagdziejestola gdziejestola
08:37
Niektórzy ludzie twierdzą, że zawsze trzeba walczyć do końca. Pomimo wszystko, wbrew sobie i wszystkiemu. Może mają rację. Ja jednak uważam, że każda walka ma swój koniec. Czasami i Ty musisz przestać walczyć. Nie z powodu dumy, lecz z szacunku do siebie. Po to by móc jeszcze się uśmiechać i mieć normalne życie. Nie czekaj na cud. Pieprzonych cudów nie ma…
— Rafał Wicijowski
Reposted fromwaflova waflova viagdziejestola gdziejestola
08:36
Wiem, że jestem człowiekiem trudnym, ale jeżeli można w ogóle mówić o pozytywnych stronach mojego charakteru - jest to chyba wierność, którą umiem pokazać ludziom, jeśli ich kocham i lubię.
— M. Hłasko
08:36
Może słowa, które trzymamy w sobie, zmieniłyby bieg wydarzeń?
— Wyrafinowany Gentelman
Reposted fromoutoflove outoflove viagdziejestola gdziejestola

August 14 2017

20:15
Przecież ten świat kiedyś zniszczy nas
— Tak od siebie (via sam-unia)
20:15
To bolało … Ale nie tak bardzo jak każdy dzień bycia mną.
— (via yuuki-aratto)
Reposted byahazaynlo ahazaynlo
20:13
Ja już nie wytrzymuje. Te myśli mnie zabijają.
— (via ultra-sadgirl-blr)
Reposted byCannonballfinatkanyaakowikszbellthecataanetaxx
20:08
9937 2a1a
Reposted bydjLangleypiehuswikszahazaynlo
20:07
Nikt nie ma pojęcia z jakim obrzydzeniem patrzę codziennie w lustro. Nikt nie ma pojęcia jak nienawidzę swojego ciała. Nikt nie wie jak nienawidzę wszystko co we mnie.
— Alex. (via chude-sny)
Reposted bypiehuswildgirlwikszfutureiscomingwiksbellabellaimpulsivee
19:19

Nienawidzę siebie i tego jak wyglądam...

Reposted bypiehus piehus
19:19
Nawet sobie nie wyobrażasz jak bardzo siebie nienawidzę i ile pomysłów na zadanie sobie cierpienia przelatuje mi przez umysł w ciągu minuty.
— Moje myśli (via nihilizm-egzystencjalny)
Reposted bypiehusbadassfromhellbellabellaimpulsiveedancingwithaghostlifeistragicnevergoodenoughpersona-non-grataahazaynlo
19:16
9262 d4ce
Reposted bysajgonovNomolestar
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl